Buscar este blog

domingo, 19 de junio de 2011

AKUCHI' AT K'O WI?

Xeq’ax k’iy q’ij

Chaq’a’ xq’ax jurupe na b’ey ri Qati’t Ik’

chi kaj.


Jantape’ nutz’eton ri ch’umil

Akuchi’ k’o wi ri Nimaya’

Nb’ij chire chi xtub´än ta utzil chwe

Xtub’ij ta chawe

Chi ruk’in ronojel nurayib’äl at woyob’en.

Yatwoyoj töq nitel pe ri Q’ij

Yatwoyoj töq nqa qa ri Q’ij

Töq ri Qati’t Ik tik’il chuwa kaj

Chuqa töq man k’o ta rusaqil

Yatwoyoj.

Töq ink’o nuyon yatwoyoj.

Yatwoyoj akuchi’ petenäq wi ri Kaq’iq’

Nya nuxikin chire richin yatnuwak’axaj ta

Po man nwïl ta ri ch’ab’äl

Akuchi’ at k’o wi?

Yatwoyoj akuchi’ k’o ri Nimaya’

Po xaxe nwak’axaj ri ya’ ri kaq’iq’ töq ntzolin pe.

Nk’utuj chike ri Nimaläj Nan ri Nimaläj Tat

Nk’utuj chike ri Qati’t Qamama’ xtkisiloj ta ri ak’u’x

Xtkisiloj ta ri akik’el

Xtkisiloj ta ronojel ab’aqil

Richin ke ri’ man tab’än chïk ka’i’ ak’u’x

Richin ke ri’ man xkamayon ta chïk we naya’ q’ij xkojtijon.

Wakami k’a nk’utuj jun nurayib’al chire ri Ajaw:

chi jun q’ij xkatzijon ta wik’in;

k’a ri’ xtinb’ij k’a chawe

rub’anikil yinojin.

Ruma k’a ri’

Man ta b’än ka’i’ ak’u’x

Ruma rïn jantape’ atwoyob’en.

Töq xkatapon,

Ronojel ri k’o pa nk’u’x xtinb’ij k’a chawe.

Achi’el ri ramaj wakami

Achi’el ri q’ij wakami in k’o nuyon

Ruma atwoyob’en.

Ka chowe k’a

Koj tzijon paqawaran

Koj tzijon pa jun b’ey

Koj tzijon ruk’in qach’umilal

Koj tzijon ruk’in Qati’t Ik’

Koj tzijon ruk’in Qate’ Ruwach’ulew.

Töq xtqak’ül qi’ xkojtzijon

K’a ri’ xtinb’ij k’a chawe

Jantape´ at woyob’en

K’a wakami ja rat at woyob’en.